Trường THPT Thạnh Lộc

Tổ Hóa

NỘI DUNG BÀI GHI MÔN HÓA LỚP 12_THÁNG 10,11,12_2021

NỘI DUNG BÀI GHI MÔN HÓA LỚP 12_THÁNG 10,11,12_2021

Tổ Hóa
NỘI DUNG BÀI GHI MÔN HÓA LỚP 12_THÁNG 10,11,12_2021 File word dành cho các em có khả năng soạn thảo trên máy tính. File pdf dành cho các em dùng để in và bổ sung đày đủ.
NỘI DUNG BÀI GHI MÔN HÓA LỚP 12_THÁNG 10,11,12_2021
File word dành cho các em có khả năng soạn thảo trên máy tính.
File pdf dành cho các em dùng để in và bổ sung đày đủ.
  • File name: 1-NỘI DUNG BÀI GHI MÔN HÓA LỚP 12_THÁNG 10,11,12_2021.pdf (964.6 Kb)
    Download
  • File name: 2-HƯỚNG DẪN HỌC TẬP C4_POLIME.docx (131.1 Kb)
    Download