Trường THPT Thạnh Lộc

Tổ Hóa

NỘI DUNG BÀI GHI MÔN HÓA LỚP 12_CHƯƠNG 1 2 3/THÁNG 9,10/2021

NỘI DUNG BÀI GHI MÔN HÓA LỚP 12_CHƯƠNG 1 2 3/THÁNG 9,10/2021

Tổ Hóa
Nội dung bài học môn Hóa dành cho học sinh khối 12. Chương 1: Este - Lipit Chương 2: Cacbohidrat Chương 3: Amin - Amino axit - Protein
  • File name: 1-CHƯƠNG 1_ESTE-LIPIT.pdf (2.09 Mb)
    Download
  • File name: 2-CHƯƠNG 2_CACBOHIDRAT.pdf (2.11 Mb)
    Download
  • File name: 3-CHƯƠNG 3_AMIN-AMINO AXIT - PROTEIN.pdf (2.05 Mb)
    Download