Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Nhận Giấy chứng nhận Nghề phổ thông cấp THPT khóa ngày 26/2/2022 và 20/3/2022 - Phòng Trung Học

Administrator

Các trường THPT, trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT) cử cán bộ nhận Giấy chứng nhận Nghề phổ thông cấp THPT khóa ngày 26/2/2022 và 20/3/2022 cho học sinh như sau:

1. Kiểm tra kết quả in Giấy chứng nhận nghề

Bấm vào các dòng dưới đây để biết kết quả In giấy chứng nhận Nghề phổ thông:

- Khóa ngày 26/2/2022.

- Khóa ngày 20/3/2022 (hiện chưa có, đang cập nhật)

(Khi mở tập tin, cột “Đã có” được đánh dấu “x” là đã có Giấy chứng nhận Nghề. Nếu không thấy danh sách thì bấm tổ hợp phím Ctrl + Home)

2. Nhận Giấy chứng nhận

Nếu trường đã có Giấy chứng nhận Nghề phổ thông (mục 1 ở trên), nhà trường cử cán bộ đến Phòng Giáo dục Trung học để nhận.

 

Tác giả: adminNguồn tin: Phòng Giáo dục Trung học