Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Nhận bộ sách “Lịch sử chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh”, tài liệu hướng dẫn giáo dục phòng tránh đuối nước cho học sinh và sách tham khảo phục vụ công tác tuyên truyền của Đảng bộ Thành phố - Phòng Chính trị tư tưởng

Administrator
Nhằm thực hiện tuyên truyền, tăng cường văn hóa đọc cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh Thành phố; đồng thời trang bị, cập nhật, bổ sung sách tham khảo phục vụ công tác tuyên truyền của Đảng bộ Thành phố cho Tủ sách, thư viện của cơ quan, đơn vị