Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Nhắc nhở báo cáo công tác phổ cập bơi an toàn và phòng chống đuối nước cho học sinh giai đoạn từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021 - Phòng Chính trị tư tưởng

Administrator
Đính kèm danh sách các đơn vị chưa báo cáo hoặc báo cáo không đúng quy định
  • File name: 0-nhac-nho-bao-cao-cong-tac-pho-cap-boi-an-toan-va-p.pdf (740.9 Kb)
    Download
  • File name: 1-nhac-nho-bao-cao-cong-tac-pho-cap-boi-an-toan-va-p.xlsx (4.3 Kb)
    Download