Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Nhắc lại việc rà soát thông tin thí sinh được công nhận tốt nghiệp năm 2021; đăng ký cấp bản chính và bản sao bằng tốt nghiệp THCS, THPT và hoàn thành trả bằng cho thí sinh. - Phòng Khảo Thí & KĐCLGD

Administrator
File thứ 1: rasoatthongtinbanchinhbansao_25102021142950.pdf
Tác giả: adminNguồn tin: Phòng Khảo Thí & KĐCLGD