Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Nhắc lại về việc nhận Giấy chứng nhận Bồi dưỡng Giáo viên phổ thông cốt cán năm 2019 (Mô-đun 1) của cấp tiểu học, THCS và THPT do Trường Đại học Sư phạm TP. HCM cấp bổ sung và cấp lại các trường hợp sai sót thông tin - Sở HCM

Administrator
  • File name: 0-nhac-lai-ve-viec-nhan-giay-chung-nhan-boi-duong-gi.docx (8.3 Kb)
    Download
  • File name: 1-nhac-lai-ve-viec-nhan-giay-chung-nhan-boi-duong-gi.pdf (1.33 Mb)
    Download