Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Nhắc lại về đánh giá thực hiện các Thông tư về chuẩn nghề nghiệp GV, CBQLCSGDPT và kết quả bồi dưỡng 02 mô-đun cho GV, CBQLCSGDPT cổt cán (Đã cập nhật danh sách và thời gian cụ thể, địa điểm THPT Nguyễn Hữu Thọ) - Phòng Tổ chức Cán bộ

Administrator
Đã cập nhật danh sách và thời gian cụ thể, địa điểm THPT Nguyễn Hữu Thọ. Lưu ý: Thời gian theo dõi tất cả các sheet theo file ạ)
 • File name: 0-nhac-lai-ve-danh-gia-thuc-hien-cac-thong-tu-ve-chu.pdf (307.3 Kb)
  Download
 • File name: 1-nhac-lai-ve-danh-gia-thuc-hien-cac-thong-tu-ve-chu.pdf (1.91 Mb)
  Download
 • File name: 2-nhac-lai-ve-danh-gia-thuc-hien-cac-thong-tu-ve-chu.pdf (348 Kb)
  Download
 • File name: 3-nhac-lai-ve-danh-gia-thuc-hien-cac-thong-tu-ve-chu.xlsx (4.2 Kb)
  Download
 • File name: 4-nhac-lai-ve-danh-gia-thuc-hien-cac-thong-tu-ve-chu.xlsx (4.2 Kb)
  Download
 • File name: 5-nhac-lai-ve-danh-gia-thuc-hien-cac-thong-tu-ve-chu.xlsx (4.2 Kb)
  Download