Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Nhắc lại các đơn vị chưa nhận Giấy chứng nhận Bồi dưỡng Giáo viên phổ thông cốt cán năm 2019 (Mô-đun 1) của cấp tiểu học, THCS và THPT do Trường Đại học Sư phạm TP. HCM cấp - Phòng Tổ chức Cán bộ

Administrator
  • File name: 0-nhac-lai-cac-don-vi-chua-nhan-giay-chung-nhan-boi.docx (8.5 Kb)
    Download
  • File name: 1-nhac-lai-cac-don-vi-chua-nhan-giay-chung-nhan-boi.xlsx (4.1 Kb)
    Download
  • File name: 2-nhac-lai-cac-don-vi-chua-nhan-giay-chung-nhan-boi.pdf (10.07 Mb)
    Download