Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Mời tham dự Lễ phát động Hội thi “Học sinh, sinh viên thành phố với pháp luật” năm học 2020 – 2021 - Phòng Chính trị tư tưởng

Administrator
Mời tham dự Lễ phát động Hội thi “Học sinh, sinh viên thành phố với pháp luật” năm học 2020 – 2021 lúc 6 giờ 45, thứ hai, ngày 23/11/2020 tại Trường THCS - THPT Lương Thế Vinh