Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Mời tham dự buổi thi vòng chung kết xếp hạng cấp Thành phố và trao giải Hội thi “Học sinh, sinh viên Thành phố với Pháp luật” năm học 2021-2022 - Phòng Chính trị tư tưởng

Administrator
Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng kính mời:- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức và các quận, huyện; - Hiệu trưởng trường THPT, trường phổ thông nhiều cấp học;- Giám đốc TT GDTX, GDNN-GDTX;- Thủ trưởng đơn vị trực thuộc.