Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Mời tham dự buổi họp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực về bảo vệ môi trường, giáo dục và truyền thông về bảo vệ môi trường - Phòng Chính trị tư tưởng

Administrator
- Thời gian: 08 giờ 00, Thứ Tư, ngày 08 tháng 12 năm 2021. - Địa điểm: Tập huấn trực tuyến trên trang https://live.hcm.edu.vnLưu ý: Giáo viên liên hệ admin trường để được cấp tài khoản trên trang quanly.hcm.edu.vn (đối với cấp Trung học), dulieu.hcm.edu.vn (đối với cấp Tiểu học).- Giáo viên có thể xem tập huấn phát trực tiếp (không cần sử dụng tài khoản đăng nhập) tại: https://live.classin.com/pc.html?courseKey=54ee7dd2f1d8182e

- Thời gian: 08 giờ 00, Thứ Tư, ngày 08 tháng 12 năm 2021. - Địa điểm: Tập huấn trực tuyến trên trang https://live.hcm.edu.vn Lưu ý: Giáo viên liên hệ admin trường để được cấp tài khoản trên trang quanly.hcm.edu.vn (đối với cấp Trung học), dulieu.hcm.edu.vn (đối với cấp Tiểu học). - Giáo viên có thể xem tập huấn phát trực tiếp (không cần sử dụng tài khoản đăng nhập) tại: https://live.classin.com/pc.html?courseKey=54ee7dd2f1d8182e

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng kính mời:

  • Đại diện lãnh đạo, chuyên viên phụ trách công tác pháp chế, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức và các quận, huyện;

  • Đại diện Ban Giám hiệu, giáo viên/nhân viên phụ trách công tác pháp chế, phổ biến, giáo dục pháp luật các trường Cao đẳng, Trung cấp, Trung học phổ thông, trường phổ thông nhiều cấp học, Trung tâm GDTX, GDNN – GDTX và đơn vị trực thuộc Sở;

  •  Đại diện Ban Giám hiệu, giáo viên/nhân viên phụ trách công tác pháp chế, phổ biến, giáo dục pháp luật các trường các mầm non, tiểu học, trường trung học cơ sở.

File thứ 1: 171-moidvi_112202195615.pdf
File thứ 2: 171-moidvi_112202195615.doc
File thứ 3: 3312tap-huan-bvmt-upweb_112202195615.doc
Tác giả: Thúy UyênNguồn tin: Phòng Chính trị tư tưởng