Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Mời các Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Ủy viên Ban Nữ công Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh dự Họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2022) và Tổng kết hoạt động "Tháng Công nhân" lần thứ 14 năm 2022. - VP Công Đoàn

Administrator
Mời các Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Ủy viên Ban Nữ công Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh dự Họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2022) và Tổng kết hoạt động "Tháng Công nhân" lần thứ 14 năm 2022.