Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Mời các tập thể đã đạt giải trong Hội thi sáng tác video clip với chủ đề "Hạnh phúc ngày trở lại trường" đến dự Lễ Tổng kết - Trao thưởng Hội thi. - VP Công Đoàn

Administrator
Mời các tập thể đã đạt giải trong Hội thi sáng tác video clip với chủ đề "Hạnh phúc ngày trở lại trường" đến dự Lễ Tổng kết - Trao thưởng Hội thi.

Mời các tập thể đã đạt giải trong Hội thi sáng tác video clip với chủ đề "Hạnh phúc ngày trở lại trường" đến dự Lễ Tổng kết - Trao thưởng Hội thi.

File thứ 1: 2021-gm-ht-hanh-phuc-ngay-tro-lai-truong_15112021114751.pdf
Tác giả: adminNguồn tin: Công đoàn Giáo dục