Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Mời các tập thể, cá nhân đã đạt giải trong Hội thi viết bài "Tình người trên tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19" đến dự Lễ Tổng kết - Trao thưởng Hội thi. - VP Công Đoàn

Administrator
Mời các tập thể, cá nhân đã đạt giải trong Hội thi viết bài "Tình người trên tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19" đến dự Lễ Tổng kết - Trao thưởng Hội thi.

Mời các tập thể, cá nhân đã đạt giải trong Hội thi viết bài "Tình người trên tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19" đến dự Lễ Tổng kết - Trao thưởng Hội thi.

File thứ 1: 2021-gm-ht-tinh-nguoi-tren-tuyen-dau-phong-chong-dich-covid-19_1511202111464.pdf
Tác giả: adminNguồn tin: Công đoàn Giáo dục