Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Mời các Đồng chí Chủ tịch CĐCS các trường THPT, Trung cấp, Cao đẳng và các đơn vị trực thuộc Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh dự Họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2022) và Tổng kết hoạt động "Tháng Công nhân" lần thứ 14 năm 2022. - VP Công Đoàn

Administrator
Mời các Đồng chí Chủ tịch CĐCS các trường THPT, Trung cấp, Cao đẳng và các đơn vị trực thuộc Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh dự Họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2022) và Tổng kết hoạt động "Tháng Công nhân" lần thứ 14 năm 2022.