Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Mời các Đ/c Chủ tịch CĐCS các trường THPT, Trung cấp, Cao đẳng và các đơn vị trực thuộc tham dự Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn Học kỳ I và Triển khai Phương hướng, Nhiệm vụ Học kỳ II năm học 2021 - 2022. - VP Công Đoàn

Administrator
Mời các Đ/c Chủ tịch CĐCS các trường THPT, Trung cấp, Cao đẳng và các đơn vị trực thuộc tham dự Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn Học kỳ I và Triển khai Phương hướng, Nhiệm vụ Học kỳ II năm học 2021 - 2022.