Trường THPT Thạnh Lộc

Đoàn thanh niên

LỚP BỒI DƯỠNG CẢM TÌNH ĐOÀN KHOÁ 2 NĂM HỌC 2023-2024

LỚP BỒI DƯỠNG CẢM TÌNH ĐOÀN KHOÁ 2 NĂM HỌC 2023-2024

Võ Thị Xuân Thắm
Nhằm giới thiệu và tạo điều kiện cho những thanh niên ưu tú chưa được kết nạp Đoàn được đứng vào hàng ngũ của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và góp phần xây dựng tổ chức Đoàn thêm vững mạnh, Đoàn trường THPT Thạnh Lộc tổ chức Lớp cảm tình Đoàn cho 200 thanh niên học sinh khối 10; 11 và 12 năm học 2023 – 2024 vào chiều ngày 13/4/2024.
 
 
Đến với lớp Cảm tình Đoàn có sự hiện diện của báo cáo viên: Võ Thị Thuỳ Dương - Bí Thư Phường Hiệp Thành.
 
 
Qua buổi học, các em học sinh được bồi dưỡng những kiến thức về "Truyền thống của tổ chức đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh", "Những hiểu biết cơ bản về tổ chức đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh" và "Phấn đấu trở thành đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh".
 
 
 
 
Buổi học diễn ra nghiêm túc và tập trung, đồng thời giúp các em nhận thức được Đoàn chính là môi trường thuận lợi để rèn luyện về đạo đức, ý chí phấn đấu và quyết tâm trong học tập.