Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Lịch thi bổ sung

Lịch thi bổ sung

Administrator
Cho các em chưa thi học kỳ 1 (2013 -2014) có lý do chính đáng

TRƯỜNG THPT THẠNH LỘC

 

LỊCH THI BỔ SUNG

HỌC KỲ 1 – NĂM HỌC 2013 – 2014

 

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

 

 

Thứ sáu

27/12/2013

 

 

KHỐI 10 + KHỐI 11

VĂN (90’) – LÝ(45’) – ĐỊA(45’)

 

KHỐI 12

VĂN (120’) – ĐỊA(45’) – HÓA(60’)

 

KHỐI 10 + KHỐI 11

ANH (60’) - HÓA(45’) – SỬ(45’)

 

KHỐI 12

LÝ(60’) – ANH(60’) – SINH(45’)

 

 

Thứ bảy

28/12/2013

 

KHỐI 10 + KHỐI 11

TOÁN(90’) – SINH(45’)

 

KHỐI 12

TOÁN(120’) – SỬ(60’)

 

 

 Ngày 23 tháng 12 năm 2013

    KT.HIỆU TRƯỞNG

  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

    Nguyễn Văn Khanh