Trường THPT Thạnh Lộc

Thông báo

LỊCH KIỂM TRA TẬP TRUNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018

Administrator
KẾ HOẠCH KIỂM TRA TẬP TRUNG VÀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2017 - 2018
               
Số TT Tuần lễ Thứ Ngày Giờ bắt đầu làm bài Thời gian làm bài Môn Ghi chú
1 4 Bảy 27/1 Ca 1: từ 7h00  45/60 phút Anh 10 và 12
 Toán 10 và  12
- Các em có mặt trước giờ làm bài 15 phút

- Những em học sinh vắng phải được phụ huynh xin phép để nhà trường xắp xếp bố trí kiểm tra bổ sung
Ca 2: từ 9h15 45/60 phút Anh 11, Toán 11
2 6 Năm 08/02 Ca 1: từ 7h00  60 phút Văn 10 và  12
Ca 2: từ 9h15 45 phút Lớp TN 11: Lý, Hóa
Lớp XH 11: Sử, GDCD
3 7 Bảy 03/03 Ca 1: từ 7h00  45 phút Lớp TN 12: Lý, Hóa
Lớp XH 12: Sử, GDCD
Hóa 10,  Lý 10
Ca 2: từ 9h15 60 phút Văn 11
4 8 Bảy 10/03 Ca 1: từ 7h00  45 phút Toán 10 và 12, Sinh 10
Lớp TN 12: Sinh 
Lớp XH 12: Địa 
Ca 2: từ 9h15 45 phút Toán 11 
Lớp TN 11: Sinh 
Lớp XH 11: Địa 
5 9 Bảy 17/03 Ca 1: từ 7h00  60/45 phút Văn 10 và  12, Địa 10
Lớp TN 12: Địa
Lớp XH 12: Lý
Ca 2: từ 9h15 45 phút Anh 11
Lớp TN 11: Địa
Lớp XH 11: Lý
6 10 Bảy 24/03 Ca 1: từ 7h00  45 phút Anh 10 và 12, Sử 10
Lớp TN 12: Sử
Lớp XH 12: Hóa
Ca 2: từ 9h15 60/45 phút Văn 11
Lớp TN 11: Sử
Lớp XH 11: Hóa
7 11 Bảy 31/3 Ca 1: từ 7h00  45 phút Hóa 10,  Lý 10 
Lớp TN 12: Lý, Hóa
Lớp XH 12: Sử, GDCD
Ca 2: từ 9h15 45 phút Lớp TN 11: Lý, Hóa
Lớp XH 11: Sử, GDCD
8 12 Bảy 07/04 Ca 1: từ 7h00  60/45 phút Toán 10 và  12
Lớp TN 12: Sinh 
Lớp XH 12: Địa 
Ca 2: từ 9h15 60/45 phút Toán 11
Lớp TN 11: Sinh 
Lớp XH 11: Địa 
9 13 Bảy 14/04 Ca 1: từ 7h00  60/45 phút Văn 10 và  12
Lớp TN 12: GDCD
Lớp XH 12: Sinh
Ca 2: từ 9h15 60/45 phút Văn 11
Lớp TN 11: GDCD
Lớp XH 11: Sinh
10 14 DỰ KIẾN            16/04  --> 22/04 Kiểm tra học kỳ 1 tại lớp các môn Công Nghệ, Tin học, Thể dục , Quốc phòng, Nghề
11 15 DỰ KIẾN           23/04 --> 28/04 Kiểm tra học kỳ 1 theo lịch tập trung của trường các môn Văn, Toán, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, Ngoại Ngữ, GDCD