Trường THPT Thạnh Lộc

Thông báo

LỊCH KIỂM TRA LẠI KHỐI 10 VÀ 11

Administrator
NĂM HỌC 2017 – 2018

          LỊCH KIỂM TRA LẠI KHỐI 10 VÀ 11 - NĂM HỌC  2017 – 2018

NGÀY BUỔI CA KHỐI 11 KHỐI 10
Thứ Năm 28/6/2018 SÁNG  (8h00 --> 9h30) Toán (90') - Văn (90')   Toán (90') - Văn (90')  
 (9h35 --> 10h20) Lý (45’) - Sử (45') Lý (45')
Thứ Sáu 29/6/2018 SÁNG  (8h00 --> 8h45) Sinh (45’) - Hóa (45') Địa (45’) - Hóa (45’) - Công nghệ (45')
 (8h50 --> 9h35)   Sinh (45’) - Anh (45')