Trường THPT Thạnh Lộc

Thông báo

Lịch kiểm tra học kỳ I

Administrator
Năm học 2013 - 2014

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO – TP.HỒ CHÍ MINH

        TRƯỜNG THPT THẠNH LỘC

 

                           LỊCH KIỂM TRA HK1 NĂM HỌC  2013 – 2014

                                   (CÁC MÔN: Văn – Toán – Lý – Hoá – tiếng Anh – Sinh –  Sử – Địa )

 

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai

16/12/2013

KHỐI 12

VĂN (120’) – ĐỊA (45’)

KHỐI 11

VĂN (90’) – LÝ (45’) - ĐỊA (45’)

Thứ ba

17/12/2013

KHỐI 10

 VĂN (90’) – LÝ (45’) - ĐỊA (45’)

KHỐI 12

HÓA (60’) – SINH (60’)

Thứ tư

18/12/2013

KHỐI 11

 ANH (60’) – HÓA (45’) – SỬ (45’)

KHỐI 10

ANH (60’) – HÓA (45’) – SỬ (45’)

Thứ năm

19/12/2013

KHỐI 12

 TOÁN (120’) – SỬ (45’)

KHỐI 11

 TOÁN (90’) – SINH (45’)

Thứ sáu

20/12/2013

KHỐI 10

TOÁN (90’) – SINH (45’)

KHỐI 12

 LÝ (60’) – ANH (60’)

GHI CHÚ:

 * Thời gian tập trung :

                  # Buổi sáng : có mặt trước 06 giờ 45’

                  # Buổi chiều : có mặt trước 12 giờ 30’

* Số báo danh và phòng thi mỗi khối sẽ được nhận tại phòng giáo vụ từ ngày 09/12/2013

* Khối 12: Các môn Lý – Hóa – Anh – Sinh thi trắc nghiệm

Ngày 25 tháng 11 năm 2013

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

                    Nguyễn Văn Khanh