Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Lịch kiểm tra giữa kỳ năm học 2013 - 2014

Administrator

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO – TP.HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT THẠNH LỘC

LỊCH KIỂM TRA ĐỒNG LOẠT GIỮA HK1

NĂM HỌC  2013 – 2014

NGÀY SÁNG CHIỀU
THỨ HAI 
14/10/2013
KHỐI 12
VĂN(90’) – LÝ(45’) – ANH (45’)
KHỐI 10
VĂN(90’) – LÝ(45’) – ANH (45’)
THỨ BA 
15/10/2013
KHỐI 11
VĂN(90’) – LÝ(45’) – ANH (45’)
KHỐI 12
TOÁN(90’) – HOÁ (45’) – SỬ (45’)
THỨ TƯ 
16/10/2013
KHỐI 11
TOÁN(90’) – HOÁ (45’) – SỬ (45’)
KHỐI 10
TOÁN(90’) – HOÁ (45’) – SỬ (45’)

GHI CHÚ: 

         * Thời gian tập trung : 

                 # Buổi sáng : có mặt trước 06 giờ 45’ 

                 # Buổi chiều : có mặt trước 12 giờ 30’

         * Số báo danh và phòng thi mỗi khối sẽ được nhận tại phòng giáo từ ngày 07/10/2013

        * Khối 12: Các môn Lý – Hóa – Anh thi trắc nghiệm

                                                                                                          Ngày 02 tháng 10 năm 2013

                                                                                                                KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                                    Nguyễn Văn Khanh