Trường THPT Thạnh Lộc

Thông báo

Lịch kiểm tra giữa học kỳ II, năm học 2013-2014

Lịch kiểm tra giữa học kỳ II, năm học 2013-2014

Administrator
Đây là thông báo chính thức từ nhà trường. Đề nghị các em cập nhật thông tin để chuẩn bị làm bài kiểm tra tốt nhất.

LỊCH KIỂM TRA ĐỒNG LOẠT GIỮA HK2 NĂM HỌC  2013 – 2014

(CÁC MÔN: Văn – Toán – Lý – Hoá – Anh – Sinh)

NGÀY SÁNG CHIỀU
THỨ HAI
03/03/2014
KHỐI 12
VĂN(90’) – LÝ(45’) – ANH (45’)
KHỐI 11
VĂN(90’) – LÝ(45’) – ANH (45’)
THỨ BA
04/03/2014
KHỐI 10
VĂN(90’) – LÝ(45’) – ANH (45’)
KHỐI 12
TOÁN(90’) – HOÁ (45’) – SINH (45’)
THỨ TƯ
05/03/2014
KHỐI 11
TOÁN(90’) – HOÁ (45’) – SINH (45’)
KHỐI 10
TOÁN(90’) – HOÁ (45’) – SINH (45’)

GHI CHÚ: 

* Thời gian tập trung :

# Buổi sáng : có mặt trước 06 giờ 45’

# Buổi chiều : có mặt trước 12 giờ 30’

* Số báo danh và phòng thi mỗi khối sẽ được nhận tại phòng giáo vụ từ ngày 24/02/2014

* Khối 12: Các môn Lý – Hóa – Anh - Sinh thi trắc nghiệm