Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Lịch kiểm tra giữa học kỳ 2 năm học 2014 - 2015

Administrator

LỊCH KIỂM TRA ĐỒNG LOẠT GIỮA HK2 NĂM HỌC  2014 – 2015

(CÁC MÔN: Văn – Toán – Lý – Hoá – Anh – Địa)

NGÀY SÁNG CHIỀU
THỨ HAI
09/03/2015
KHỐI 12
VĂN(90’) – LÝ(45’) – ANH (45’)
KHỐI 11
VĂN(90’) – LÝ(45’) – ANH (45’)
THỨ BA
10/03/2015
KHỐI 10
VĂN(90’) – LÝ(45’) – ANH (45’)
KHỐI 12
TOÁN(90’) – HOÁ (45’) – ĐỊA (45’)
THỨ TƯ
11/03/2015
KHỐI 11
TOÁN(90’) – HOÁ (45’) – ĐỊA (45’)
KHỐI 10
TOÁN(90’) – HOÁ (45’) – ĐỊA (45’)

GHI CHÚ: 

* Thời gian tập trung :

# Buổi sáng : có mặt trước 06 giờ 45’

# Buổi chiều : có mặt trước 12 giờ 30’

* Số báo danh và phòng thi mỗi khối sẽ được nhận tại phòng giáo vụ từ ngày 02/03/2015

* Khối 12: Các môn Lý – Hóa – Anh  thi trắc nghiệm