Đây là một hoạt động nhiều ý nghĩa, nâng cao nhận thức của các em học sinh khi tham gia giao thông.


"/> Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông
Trường THPT Thạnh Lộc

Giới thiệu

Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông

Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông

Đoàn Thanh niên
Thực hiện theo văn bản số 449/BATGT ngày 05 tháng 11 năm 2015 của Ban An toàn Giao thông thành phố về tuyên truyền thông điệp hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2015 và thông báo của phòng Công tác học sinh sinh viên Về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền thông điệp hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015; Trường THPT Thạnh Lộc đã tổ chức thành công "Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông" vào sáng 16/11.


Đây là một hoạt động nhiều ý nghĩa, nâng cao nhận thức của các em học sinh khi tham gia giao thông.


THÔNG ĐIỆP

Hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2015

“Tưởng nhớ người đi - vì người ở lại”

Một số hình ảnh trong buổi lễ