Trường THPT Thạnh Lộc

Tin nhà trường

LỄ KÝ KẾT PHỐI HỢP THỰC HIỆN MÔ HÌNH

LỄ KÝ KẾT PHỐI HỢP THỰC HIỆN MÔ HÌNH "CỔNG TRƯỜNG AN TOÀN GIAO THÔNG"

Võ Thị Xuân Thắm
Vào ngày 13/11/2023, Trường THPT Thạnh Lộc cùng với Công an phường Thạnh Lộc, quận 12, đã tổ chức thành công Lễ ký kết Chương trình phối hợp thực hiện mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”

Thông qua buổi ký kết nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; xây dựng văn hóa giao thông an toàn và thân thiện, phù hợp với các cấp học, hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn cho học sinh; góp phần ngăn chặn, hạn chế và làm giảm thiểu tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông và tai nạn giao thông. Đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan chức năng, huy động sức mạnh tổng hợp của các tổ chức chính trị xã hội và quần chúng nhân dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, xây dựng triển khai và nhân rộng các mô hình, trọng tâm là mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”.

Một số hình ảnh: