Trường THPT Thạnh Lộc

Tin nhà trường

LỄ KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN MỚI

LỄ KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN MỚI

Võ Thị Xuân Thắm

Nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, lý tưởng xã hội chủ nghĩa cho học sinh góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng phát triển vững mạnh, bổ sung lực lượng chính trị, nhằm tăng về quy mô tổ chức và không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn. Sáng ngày 03/12/2023 tại Nhà truyền thống An Phú Đông - Quận 12, Đoàn trường THPT Thạnh Lộc long trọng tổ chức Lễ kết nạp Đoàn viên mới năm 2023.

Một số hình ảnh buổi lễ:

\