Trường THPT Thạnh Lộc

Giới thiệu

Lễ kết nạp Đoàn viên mới tại Nhà Truyền Thống An Phú Đông

Lễ kết nạp Đoàn viên mới tại Nhà Truyền Thống An Phú Đông

Trường Thạnh Lộc
Ban chấp hành Đoàn trường đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm tại Nhà Truyền Thống An Phú Đông và kết nạp đoàn viên cho các bạn học sinh đủ điều kiện

Sáng ngày 12/01/2014, Ban chấp hành Đoàn trường đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm tại Nhà Truyền Thống An Phú Đông và kết nạp đoàn viên cho các bạn học sinh đủ điều kiện.