Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Lễ kết nạp Đảng viên mới

Administrator
Chi bộ trường THPT Thạnh lộc

     Ngày 20 tháng 11 năm 2013, Chi bộ trường THPT Thạnh Lộc đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên đối với quần chúng ưu tú Vũ Văn Tuấn. Tới dự Lễ có sự tham dự của BGH nhà trường, các tổ trưởng chuyên môn, tổ trưởng công đoàn, quần chúng ưu tú và toàn thể các đảng viên trong các Chi bộ. Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng. Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Thị Bình - Bí thư Chi bộ thay mặt cho Cấp uỷ trao Quyết định kết nạp và phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên mới, phân công các đồng chí đảng viên chính thức trong chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt đồng chí đảng viên mới trong thời gian thử thách 12 tháng.

Một số hình ảnh buổi lễ