Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI NĂM 2022

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI NĂM 2022

Nguyễn Thị Mai Hiên
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Vấn đề phát triển Đảng là vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng. Đảng phải có một số lượng đảng viên nhất định mới hình thành nên tổ chức đảng. Sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng là sự nghiệp vĩ đại lâu dài phải do nhiều thế hệ chiến sĩ cộng sản tham gia gánh vác. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chỉ có thể có trên cơ sở số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên tương ứng. Do đó, Đảng phải thường xuyên làm tốt công tác phát triển đảng".

Thực hiện Quyết định của BTC Quận ủy quận 12 và quyết định kết nạp Đảng viên mới của chi bộ trường THPT Thạnh Lộc, hôm nay Chi bộ nhà trường tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Huỳnh Anh Tuấn –GV giảng dạy môn thể dục vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Phạm Thị Bình - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường lên đọc và trao Quyết định kết nạp đảng viên

Đồng chí Huỳnh Anh Tuấn - Đảng viên mới lên đọc lời tuyên thệ.

 

Nhận hoa chúc mừng của cấp ủy, tổ chuyên môn và công đoàn.

Bài viết: ĐC Mai Hiên