Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Lễ đón Bằng công nhận Trường Mầm non Họa Mi 1, Quận 5 đạt Chuẩn quốc gia mức độ 2 và đạt Kểm định Chất lượng Giáo dục cấp độ 3 - Phòng Mầm Non

Administrator
Sáng ngày 12 tháng 11 năm học 2020, Trường mầm non Họa Mi 1, Quận 5 long trọng tổ chức lễ đón Bằng công nhận trường Mầm non đạt Chuẩn quốc gia Mức độ 2 và đạt kiểm định chất lượng Giáo dục cấp độ 3