Trường THPT Thạnh Lộc

Tin nhà trường

Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23/11/1922 - 23/11/2022)

Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23/11/1922 - 23/11/2022)

Nguyễn Thị Mai Hiên
Nhằm góp phần giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, lòng yêu nước, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ý chí, khát vọng vươn lên, cống hiến cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ Việt Nam.

Sáng ngày 21/11/2022 trường THPT Thạnh Lộc tổ chức sinh hoạt về cuộc đời và sự nghiệp đồng chí Võ Văn Kiệt (23/11/1922 - 23/11/2022) một tấm gương suốt đời vì nước vì dân.

Một số hình ảnh

Văn nghệ

Sinh hoạt về cuộc đời sự nghiệp đồng chí Võ Văn Kiệt

 

Phần trả lời câu hỏi của học sinh về cuộc đời sự nghiệp đồng chí Võ Văn Kiệt

 

Bài viết: cô Mai Hiên

Hình ảnh: Đoàn trường