Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Kính gửi Trưởng Phòng GD&ĐT thành phố Thủ Đức và các quận/huyện, Hiệu trưởng các Trường THPT Công lập, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc, đơn vị có liên quan, Thành viên tham gia Đoàn thanh tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tài liệu tập huấn. - Phòng Thanh Tra

Administrator
Đề nghị các thành viên được phân công làm nhiệm vụ giám sát, thanh tra coi thi trực tiếp, thanh tra chấm thi tải các bộ tài liệu tương ứng xem trước, để buổi tập huấn đạt hiệu quả cao.