Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Kính gửi: -Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông;-Hiệu trưởng các trường Trung cấp, Cao đẳng trực thuộc; -Giám đốc các trung tâm Giáo dục thường xuyên;-Giám đốc các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên.(V/v thông tin học bổng Kemitraan Negara Berkembang - Indonesia) - Phòng GDCN & ĐH

Administrator
  • File name: 0-kinh-gui-hieu-truong-cac-truong-trung-hoc-pho-thon.pdf (900 Kb)
    Download
  • File name: 1-kinh-gui-hieu-truong-cac-truong-trung-hoc-pho-thon.pdf (817.5 Kb)
    Download
  • File name: 2-kinh-gui-hieu-truong-cac-truong-trung-hoc-pho-thon.pdf (1.52 Mb)
    Download