Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Kiểm tra điều kiện thực hiện Chương trình Giáo dục Phổ thông 2018 - Năm học 2022 – 2023 - Phòng Giáo dục Tiểu học

Administrator
Ngày 19/8/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh triển khai kiểm tra điều kiện triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1, lớp 2 và lớp 3 tại các Quận 7, 11, Tân Bình và Thành phố Thủ Đức.