Trường THPT Thạnh Lộc

Tin nhà trường

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2021 - 2022

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2021 - 2022

Nguyễn Thị Mai Hiên
Tự đánh giá chất lượng giáo dục của nhà trường là khâu đầu tiên và cũng là khâu quan trọng nhất trong quy trình kiểm định chất lượng giáo dục, quá trình tự đánh giá đã xác định rõ những điểm mạnh, điểm yếu của từng tiêu chí, từ đó có kế hoạch cải tiến chất lượng phù hợp với tình hình thực tế, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.

Sau thời gian tích cực rà soát, tổng hợp minh chứng để hoàn thiện báo cáo Tự đánh giá theo Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT ngày  22 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và đã được Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định thành lập đoàn đánh giá ngoài Trường THPT Thạnh Lộc.

Một số hình ảnh trong phiên khảo sát sơ bộ và khảo sát chính thức

Buổi làm việc khảo sát sơ bộ đầu tiên tại trường của Đoàn đánh giá ngoài

Cô Phạm Thị Bình - Hiệu trường nhà trường phát biểu tại buổi khảo sát sơ bộ

Đoàn đánh giá ngoài kiểm tra công tác chuẩn bị tại trường

Khai mạc ngày làm việc khảo sát chính thức của đoàn đánh giá ngoài tại trường

Bà Du Hoàng Hậu Thư ký đoàn đánh giá ngoài đọc quyết định thành lập và giới thiệu các thành viên đoàn đánh giá ngoài.

Bà Nguyễn Thị Ánh Mai, Trưởng đoàn đánh giá ngoài trình bày kế hoạch làm việc của đoàn và những yêu cầu của đoàn đối với trường.

Ông Huỳnh Văn Đà – Chuyên viên phòng khảo thí và kiểm định chất lượng Sở Giáo Dục và Đào Tạo TPHCM phát biểu

Đoàn đánh giá đi khảo sát về cơ sở vật chất của trường

Đại diện đoàn đánh giá phỏng vấn lãnh đạo nhà trường

Phỏng vấn tổ trưởng chuyên môn

Phỏng vấn trợ lý thanh niên

Phỏng vấn giáo viên chủ nhiệm

Phỏng vấn học sinh

 Kiểm định chất lượng giáo dục nhằm xác định trường trung học đạt mức đáp ứng mục tiêu giáo dục trong từng giai đoạn; lập kế hoạch cải tiến chất lượng, duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường; thông báo công khai với các cơ quan quản lý nhà nước và xã hội về thực trạng chất lượng của trường trung học; để cơ quan quản lý nhà nước đánh giá, công nhận hoặc không công nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục.

Bài viết: Cô Mai Hiên

Hình ảnh: Thầy Tuấn