Trường THPT Thạnh Lộc

Không gian Văn Hóa Hồ Chí Minh

KHÔNG GIAN VĂN HÓA HỒ CHÍ MINH TẠI TRƯỜNG THPT THẠNH LỘC

KHÔNG GIAN VĂN HÓA HỒ CHÍ MINH TẠI TRƯỜNG THPT THẠNH LỘC

Võ Thị Xuân Thắm

Việc xây dựng “Không gian văn hoá Hồ Chí Minh” đang được nhiều trường học tại TP.HCM thực hiện, nhằm tạo một môi trường học tập, trải nghiệm thực tế. Qua đó, các trường gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cụ thể, không gian văn hóa trường THPT Thạnh Lộc được xây dựng tại phòng truyền thống và ra mắt vào đầu năm 2023, tại đây, Thầy/Cô và Học sinh có thêm cơ hội tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ góp phần hình thành các phẩm chất yêu nước nhân ái, chăm chỉ, trung thực trách nhiệm cho học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông 2018”.

 

Đến với tủ sách tại Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, Thầy/Cô và học sinh có thể tìm thấy những tư liệu, mẫu chuyện về Bác như: Hồ Chí Minh với sự nghiệp giáo dục, Bản án chế độ thực dân Pháp, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của trường THPT Thạnh Lộc còn có trong mỗi buổi sinh hoạt dưới cờ. Các em học sinh chuẩn bị những mẫu chuyện về Bác và kể lại cho toàn trường cùng nghe.

Những hoạt động trên phần tạo môi trường học tập sinh động và hiệu quả, khuyến khích sự tự học, tự nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh một cách gần gũi, thực tế nhất.