Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc Vòng Chung kết xếp hạng cấp Thành phố Hội thi “Học sinh, sinh viên Thành phố với Pháp luật” năm học 2021-2022 - Phòng Chính trị tư tưởng

Administrator
Thực hiện Kế hoạch số 2941/KH-SGDĐT ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về tổ chức Hội thi “Học sinh, sinh viên Thành phố với Pháp luật” năm học 2021-2022; Ngày 15 tháng 3 năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Chương trình khai mạc, thi trực tiếp và trực tuyến và trao giải vòng chung kết xếp hạng cấp Thành phố dành cho các đơn vị Bảng A và Bảng B. Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong Hội thi “Học sinh, sinh viên Thành phố với Pháp luật” năm học 2021-2022 theo Quyết định số 531/QĐ-SGDĐT ngày 14/3/2022 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo