Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

KHẨN: Về việc lập danh sách chuẩn bị tiêm vắc xin phòng COVID-19. - Phòng Chính trị tư tưởng

Administrator
Về việc lập danh sách chuẩn bị tiêm vắc xin phòng COVID-19.
  • File name: 0-khan-ve-viec-lap-danh-sach-chuan-bi-tiem-vac-xin-p.pdf (1.73 Mb)
    Download
  • File name: 1-khan-ve-viec-lap-danh-sach-chuan-bi-tiem-vac-xin-p.xlsx (4.2 Kb)
    Download