Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

KHẨN: Về thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 - Phòng Chính trị tư tưởng

Administrator
 • File name: 0-khan-ve-thuc-hien-chi-thi-05ct-ttg-cua-thu-tuong-c.pdf (1.63 Mb)
  Download
 • File name: 1-khan-ve-thuc-hien-chi-thi-05ct-ttg-cua-thu-tuong-c.xlsx (4.1 Kb)
  Download
 • File name: 2-khan-ve-thuc-hien-chi-thi-05ct-ttg-cua-thu-tuong-c.docx (8.7 Kb)
  Download
 • File name: 3-khan-ve-thuc-hien-chi-thi-05ct-ttg-cua-thu-tuong-c.pdf (1.34 Mb)
  Download
 • File name: 4-khan-ve-thuc-hien-chi-thi-05ct-ttg-cua-thu-tuong-c.pdf (256 Kb)
  Download
 • File name: 5-khan-ve-thuc-hien-chi-thi-05ct-ttg-cua-thu-tuong-c.pdf (3.53 Mb)
  Download