Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

KHẨN: Về rà soát hiện trạng cơ sở vật chất trường học và tình hình sử dụng điện, nước phục vụ cho công tác trưng dụng vào mục đích phòng, chống dịch Covid-19 (Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP.Thủ Đức và các quận, huyện; Hiệu trưởng các trường THPT công lập; Thủ trưởng các đơn vị công lập trực thuộc) - Phòng KHTC

Administrator
File thứ 1: 3022-ngay-03112021_411202114.pdf
File thứ 2: 3022-ngay-03112021_411202114.rar
Tác giả: adminNguồn tin: Phòng Kế hoạch Tài chính