Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

KHẨN: Thông báo về việc thay đổi địa điểm tổ chức hội nghị giới thiệu chức danh Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (Đính kèm danh sách phân bổ phòng họp). - Đảng ủy Sở

Administrator
  • File name: 0-khan-thong-bao-ve-viec-thay-doi-dia-diem-to-chuc-h.pdf (40.7 Kb)
    Download
  • File name: 1-khan-thong-bao-ve-viec-thay-doi-dia-diem-to-chuc-h.xlsx (0 Kb)
    Download