Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Khẩn! Thông báo về lịch kiểm tra công tác quản lý, sử dụng và phát triển đội ngũ của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào Đạo, năm học 2020 - 2021 - Phòng TCCB

Administrator
  • File name: 0-khan-thong-bao-ve-lich-kiem-tra-cong-tac-quan-ly-s.pdf (746.8 Kb)
    Download

GV đăng nhập xem TKB

Tài khoản:
Mật khẩu:

Hướng dẫn đăng nhập

HS đăng nhập

Tài khoản:
Mật khẩu:

Hướng dẫn đăng nhập

Thông báo