Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Khẩn: Báo cáo số liệu dạy học trực tuyến cấp Trung học tháng 02/2021 - Phòng Trung Học

Administrator

Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và  Đào tạo;

- Hiệu trưởng trường THPT, trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT).

Thực hiện các văn bản về hướng dẫn tổ chức dạy học trực tuyến, Phòng Giáo dục Trung học đề nghị Hiệu trưởng trường THPT, THCS, trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT, THCS) báo cáo số liệu về dạy học trực tuyến.

Thời điểm báo cáo số liệu: đến ngày 22/02/2021 (từ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán).

Thời gian hoàn thành báo cáo: Trước 19g00, ngày 22/02/2021.

BẤM VÀO ĐÂY để nhập số liệu báo cáo.

 

Tác giả: Phòng Trung Học