Trường THPT Thạnh Lộc

Đoàn thanh niên

KHAI GIẢNG LỚP 04 BÀI LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐOÀN KHOÁ I - NĂM 2023

KHAI GIẢNG LỚP 04 BÀI LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐOÀN KHOÁ I - NĂM 2023

Võ Thị Xuân Thắm
Sáng ngày 18/02, Ban Thường vụ Quận Đoàn và Trung tâm Chính trị Quận 12 tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên đề lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Đoàn cho đoàn viên trường THPT Thạnh Lộc nhằm giúp cho đoàn viên nắm vững những vấn đề lý luận cơ bản nhất của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, về Đảng Cộng sản Việt Nam và hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay.

Tại buổi lễ, Đoàn trường THPT Thạnh Lộc hân hạnh được đón tiếp các đồng chí:

- Đ/c Nguyễn Phước Trực - Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị Q.12
- Đ/c Lê Minh Tâm - Giảng viên chuyên trách Trung tâm Chính trị Q.12
- Đ/c Lâm Quốc Toàn - Cán bộ tham mưu công tác Tổ chức - Kiểm tra Quận đoàn Q.12
 
Một số hình ảnh:
 
 
 
 
Ảnh: Đoàn thanh niên trường THPT Thạnh Lộc