Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Kết quả thi Nghề phổ thông cấp THPT khóa ngày 26/02/2022 và 20/3/2022 - Phòng Giáo dục Trung học

Administrator

Bấm vào các dòng dưới đây để xem và tải về Danh sách và Kết quả thi Nghề phổ thông cấp THPT khóa ngày 26/02/2022 và khóa ngày 20/3/2022 (Tên các tập tin được lưu theo Tên Điểm thi).

Kết quả thi Nghề phổ thông cấp THPT khóa ngày 26/02/2022

Kết quả thi Nghề phổ thông bổ sung cấp THPT khóa ngày 20/3/2022

 

Tác giả: adminNguồn tin: Phòng Giáo dục Trung học