Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Kết quả Kỳ thi Học sinh giỏi lớp 12 cấp thành phố năm học 2021 - 2022 - Phòng Giáo dục Trung học

Administrator

Thí sinh có thể xem điểm thi tại trang diemthi.hcm.edu.vn

Các đơn vị có thí sinh dự thi: rà soát thông tin thí sinh dự thi (họ tên, ngày sinh, nơi sinh...), nếu phát hiện có sai sót thì gửi văn bản đề nghị điều chỉnh về Phòng Giáo dục Trung học trước ngày 22/4/2022).

File thứ 1: ket-qua-thi-hsg12_184202216365.pdf
Tác giả: adminNguồn tin: Phòng Giáo dục Trung học