Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về "tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố". - VP Đảng Ủy

Administrator
File thứ 1: 44_33202216134.pdf
Tác giả: adminNguồn tin: Đảng ủy Sở