Vòng loại: 13g30 ngày 12/9


Vòng chung kết: 7g30 ngày 20/9


Các lớp trưởng và bí thư chi đoàn triển khai trong chi đoàn và thực hiện nghiêm túc theo đúng tiến độ của kế hoạch.


"/> Kế hoạch hoạt động đoàn tháng 8-9 năm học 2015-2016
Trường THPT Thạnh Lộc

Giới thiệu

Kế hoạch hoạt động đoàn  tháng 8-9 năm học 2015-2016

Kế hoạch hoạt động đoàn tháng 8-9 năm học 2015-2016

Đoàn Thanh niên
Các nội dung trọng tâm của tháng:


- Phát động tháng an toàn giao thông 7/9


- Thực hiện báo tường an toàn giao thông. Hạn chót 15/9


- Lớp đối tượng đoàn dành cho HS khối 11 và 12 mở vào ngày 12/9


- Cuộc thi "Hát ca khúc cách mạng" chào mừng ngày Nam bộ kháng chiến 23/9


Vòng loại: 13g30 ngày 12/9


Vòng chung kết: 7g30 ngày 20/9


Các lớp trưởng và bí thư chi đoàn triển khai trong chi đoàn và thực hiện nghiêm túc theo đúng tiến độ của kế hoạch.